A division of  The Fuller Life

the fuller life
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bangalore Ultra 2008 » Results » Timings - 50K » 

Bangalore Ultra will be on 14 November 2010.

Timings - 50K

Take a look at the timings of the 50K runners:

Timings for 50K Runners
Bib No. Name 50k
149 Ashok Nath 4:17:40
501 Suresh Babu 8:40:35
502 A J Janardhan 6:29:44
503 Gautam Sadashiva 7:56:54
504 C Satya Sesha sai 6:53:50
505 Chandrashekhar Sundaram 7:41:17
506 Ravivrat Pandey 7:41:17
507 Suresh Raman 7:12:03
509 Gautam Mahtani 8:23:17
515 R gopalakrishnan 6:06:51
517 Manmohan J 8:00:36
518 Murthy R K 6:51:30
519 Venkatesan k 6:49:15
520 Sujay Mani 7:45:29
522 Priyankar M S 5:29:40
523 Nick Walker 5:17:26
524 Amit joshi 6:29:38
525 Vinit Mehta 6:57:42
526 Pankaj Rai 6:22:14
527 Prateek Mehta 6:21:56
528 Satsang R 5:56:41
530 Rishikesh Basu 5:35:52
531 C R Saptagirish 6:06:51
537 Rajesh Choudhary 6:38:45
541 Deepak Ramachandra m 6:32:01
543 Lingraju G Sawkar 6:19:43
544 Hrishikesh B 7:31:48
546 Pratha Roy 7:11:48
547 Melvin Barreto 6:45:21
549 B Gopala Krishna Reddy 9:01:51
550 Dharmendra D 6:55:54
555 Arvind Krishnan 8:57:28
558 Niranjan K 7:10:11
560 R Srinivasan 5:43:34
601 Suresh Pathi 8:40:25
603 Chandra Kumar 6:55:36
605 Y S P Krishna Kumar 5:58:42
606 Bhasker Sharma 5:50:21
607 G S Ramprasad 6:32:48
609 Jagannath Raju 6:32:52
610 Jagadish Damania 8:00:21
612 Gurdeep Singh B 6:31:17
613 B R Hariharan 7:57:30
614 Javed b Saleh 9:41:56
615 Sridhar Srinivasan 7:22:22
616 Ken Skea 4:55:46
617 Shreekanth P 7:47:19
618 Anand Kumar M 10:12:45
620 BB Patil 6:53:59
651 Tanuja d Sarode 10:46:59
652 Kavitha Vardharaj 7:50:37
653 Pratibha Kaura 6:07:03
654 Amrita Mitra 5:35:52
656 Leona Meng 6:38:33
657 Manjula Sridhar 9:50:18
678 Tanya Larissa F 6:25:15
545 Satya Bonala 6:51:48
775 Nischal Pai 7:12:04
677 Chandra Gopalan 7:00:31
706 Sathish Krishna Swamy 7:06:29
contact RFL
email
bangaloreultra@
    thefullerlife.com

call
080 - 41123851
The Bangalore Ultra Marathon is an initiative of Runners for Life, a running community, based in Bangalore.
call
080 6559 8001-2

2009 www.thefullerlife.com. All Rights Reserved.